OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO Z FIRMĄ GREENGROW-INTERNATIONAL GMBH

1. Ogólne

Wszystkie usługi, które są świadczone przez sklep internetowy dla klienta są oparte wyłącznie na następujących warunkach. Odmienne zasady są ważne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione pomiędzy sklepem a klientem.

2. Zawarcie umowy

2.1   Oferty sklepów internetowych w Internecie stanowią niewiążące zaproszenie do klienta w celu doprowadzenia go do sklepu internetowego.

2.2   Zamawiając pożądane towary w Internecie, klient zawiera wiążąca umowę kupna.

2.3   Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, w ciągu co najmniej 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia, jak również otrzymanie zlecenia telefonicznego nie powoduje żadnej czynności prawnej jako akceptacji z naszej strony. Zakup zostaje przez nas zaakceptowany dopiero poprzez wprowadzenie towaru do wysyłki. Otrzymają państwo w ciągu  2 dni roboczych pisemne potwierdzenie wysyłki poprzez e-mail. Jednak, klient jest związany z daną  ofertą nie dłużej  niż 3 dni robocze.

Akceptując cenę sprzedaży akceptujemy niniejsze warunki jak również kolejność wiążących warunków  ze sklepem internetowym.

2.4   Zamówienie towaru przez klienta uznaje się jako dokonanie zawarcia umowy. Jeśli chodzi o charakter czy właściwości , opis oferty w innym przypadku odnosi się do § 434, § 1 zdanie 3 BGB.

3.   Warunki odstąpienia od umowy

Mogą państwo wykorzystać wzór  formularza o odstąpieniu umowy z naszej strony internetowej lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, elektronicznie wypełnić i złożyć. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, niezwłocznie będziemy się z państwem komunikować (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzając odbiór takiego odstąpienia.

Koszty zwrotu możemy wstrzymać  do czasu otrzymania z powrotem zakupionego  towaru, chyba ,że przedstawią państwo dowód, że towar został wysłany, w zależności co by doszło szybciej.

Prawo odstąpienia od umowy

Państwo mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny . Odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od daty (1). Aby skorzystać z tego  prawa, trzeba nas (2)

GreenGrow-International GmbH
Röntgenstrasse 18
21493 Schwarzenbek
08008811661
info@greengrow-int.de

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłanym pocztą listem, faksem lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, poinformować. Mogą państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy. (3)

Aby dotrzymać terminu odstąpienia umowy, wystarczy, że wyślą państwo zawiadomienie dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przed upływem czasu terminu odstąpienia od umowy.

Następstwa odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że został wybrany inny rodzaj dostawy niż oferowany przez nas jako najtańszy standardowy ) niezwłocznie i najpóźniej  w terminie czternastu dni od dnia, w którym zgłoszenie zostało przez nas przyjęte o państwa  rezygnacji . W przypadku zwrotu użyjemy tej samej formy płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy inaczej; w żadnym przypadku nie będzie pobrana od państwa jakakolwiek opłata.

4. Dostawa

4.1 Wszystkie artykuły będą natychmiast wysyłane jeżeli tylko znajdują sią na magazynie . Dostawa jest realizowana zarówno w Niemczech, jak i w krajach UE.

4.2 Termin dostawy , o ile nie zaznaczono w ofercie inaczej , na terenie Niemiec  wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Dostawa następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt) po otrzymaniu zlecenia płatności od instytucji bankowej (płatność z góry) lub po sfinalizowaniu umowy(za pobraniem lub faktura).

W międzynarodowych dostawach, czas dostarczenia, o ile nie zaznaczono inaczej w ofercie, wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Dostawa realizowana jest zatem w ciągu 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) po otrzymaniu zlecenia płatności od instytucji bankowej (płatność z góry) lub po sfinalizowaniu umowy (za pobraniem lub faktura).

4.3 Jeżeli artykuł w danym czasie nie jest  dostępny, poinformujemy państwa e-mailem o przewidywanym możliwym czasie dostawy, jeśli tylko będziemy dysponować państwa adresem.
Państwa prawa ustawowe pozostaną nienaruszone.

5. Transport i koszty  wysyłki

5.1 Proponujemy następujące formy wysyłki: pakiet DHL, FedEx

5.2 W przypadku dostaw na terenie Niemiec  proponujemy stałą ofertę cenową opakowania kosztów wysyłki. Przy każdym zamówieniu, koszty wysyłki są wyświetlane i przekazywane oddzielnie.

X Wycena wagowa w EUR

X W przypadku przesyłek międzynarodowych, wycena wagowa.

5.3     Artykuł usunięty.

6. Płatności, zastrzeżenie własności

6.1 Wszystkie ceny są cenami brutto w euro, które zawierają podatek VAT w wysokości 19%. Obowiązują ceny które były aktualne w dniu zamówienia.

6.2 W przypadku dostaw na terenie Niemiec następujące formy płatności są możliwe:

X Za pobraniem (Klient zobowiązany jest do zapłaty przy odbiorze towaru).

W przypadku przesyłek za pobraniem DHL pobiera dodatkową opłatę pobraniową , która jest płatna przez odbiorcę.

X Płatność z góry, (Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu przelewem na nasze konto).

Płacąc z góry otrzymają państwo  e-mail z dokładnymi informacjami co do rachunku. Dlatego koniecznie prosimy o podanie swojego adresu e-mail oraz numer telefonu w formularzu zamówienia, w celu skontaktowania się z państwem. Prosimy o podanie  imienia  i nazwiska  oraz numeru zamówienia   tak żebyśmy mogli zaksięgować otrzymanie płatności co do zakupionego towaru.

 

X W przypadku dostaw za granicę, możliwa jest płatność przez PayPal .

X PayPal

6.3 Do czasu pełnej zapłaty dostarczone towary pozostają naszą własnością (własność zgodnie z §§ 158, 449 BGB). W przypadku wszelkich czynności egzekucyjnych do zastrzeżonego towaru, klient niezwłocznie powinien nas o tym zawiadomić i  przekazać niezbędne dokumenty z tej interwencji ; odnosi się to również w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia. Niezależnie od tego klient musi poinformować  komornika o prawach dotyczących danego towaru.

7. Gwarancja

Jeżeli dodatkowe świadczenie jest dokonywane w drodze wymiany, nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru w ciągu 30 dni  na nasz koszt. Zwrot wadliwego towaru musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia za szkody na warunkach przewidzianych przez prawo. 

8. Odpowiedzialność za wady

Informacje o gwarancji:  Gwarancja Ustawowa.

9. Prywatność

Nasza Polityka Prywatności jest dostępna na info@greengrow-int.de,  jak również do zobaczenia na tejże  stronie.

10. Prawa autorskie

Treść i dzieła na tych stronach stworzonych przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść nie jest zapisana przez operatora, prawa autorskie przechodzą na osoby trzecie. Wkład osób trzecich będzie szczególnie oznaczony. Jeśli nadal mieli by jednak państwo świadomość naruszenia praw autorskich, prosimy o podpowiedź. Na zgłoszenie naruszenia, będziemy natychmiast reagować usuwając nielegalną treść.

11. Inne

X W przypadku rozstrzygania sporów w handlu online między konsumentami a przedsiębiorcami, Komisja Europejska opracowała specjalna  platformę (tzw. platforma OS). O platformie  jak  i dalsze informacje można uzyskać się pod następującym adresem:

 ec.europa.eu/consumers/odr

12. Treść i linki na naszych stronach

12.1 Treść  na naszej  stronie została stworzona z wielką starannością. Za dokładność, kompletność i aktualność treści, nie możemy brać odpowiedzialności. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 1 TMG za własne treści na tych stronach na podstawie ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca, do monitorowania przekazywanych lub gromadzonych informacji, lub do zbadania okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji w ramach ogólnego prawa pozostają nienaruszone. Jednak istotne zobowiązanie jest możliwe jedynie od dnia znajomości konkretnego naruszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń, niezwłocznie będziemy usuwać ich zawartość.

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli.

Nie możemy więc brać odpowiedzialności za te obce treści . Co do  zawartości tych stron odpowiedzialny jest zawsze odpowiedni wystawca lub operator.

Powiązane strony podczas ich łączenia , zostały sprawdzone na  ewentualne naruszenia prawa. W momencie łączenia nie wykryto nielegalnej treści. Stała kontrola stron nie jest uzasadniona jeżeli nie ma  konkretnych dowodów naruszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia ewentualnych  naruszeń, będziemy niezwłocznie usuwać takie linki.

13. Przepisy końcowe

Zastosowanie CISG(Międzynarodowe Prawo Handlowe) jest wykluczone, podlega prawu niemieckiemu. Przy zamówieniu uznawane będą ogólne warunki sklepów internetowych.

Jeśli klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, jedynym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów z niniejszej umowy jest nasze miejsce prowadzenia działalności.

Począwszy od sierpnia 2016